เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น SK-01

 

พัดลมไอน้ำชนิดเคลื่อนที่รุ่น SK-01 เคลื่อนย้ายสะดวกมีล้อ 4 ล้อ ขนาดความจุถัง 70 ลิตร ทำละอองน้ำแบบใช้ระบบแรงเหวี่ยง สามารถทำความเย็นได้ดี เหมาะสำหรับงานในพื้นที่โล่ง หรื่อกลางแจ้ง ลดอุณหภูมิ เพิ่มความชุ่มชื้นให้บริเวณงาน

Misting fan portable type model SK-01 have 4 wheel . Water tank 70 lite. Centifugal fog use for open area reduce temperature increase humidity

    พัดลมชนิด 2 ใบพัด ขนาดหน้ากว้าง 24,26,30 นิ้ว
    Fan type 2 blades, Size of fan 24,26,30 inch.
    ระบบพ่นไอน้ำเป็นแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง
    Fog system type centifugal.
    ปรับระดับความแรงลมได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ
    Speed fan 3 speed.
    ขนาดละอองน้ำ 5-10 ไมครอน (ปรับระดับละอองน้ำได้)
    Adjustable fog 5-10 micron.
    มอเตอร์พัดลมมีระบบป้องกัน ตัดการทำงานกรณีฉุกเฉิน
    Motor fan have Protection Emergency.
    พัดลมสามรถปรับส่ายได้หลายทิศทาง
    Fan osillation.
    ระบบไฟฟ้า 220 V, 50 Hz.
    AC 220 V, 50 Hz.
    ตัวถังบรรจุน้ำ วัสดุเป็น Fiber glass ขนาดถังบรรจุน้ำ 70 ลิตร ใช้งานได้ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 30-40 ชั่วโมง
    Water tank type fiberglass 70 lites work continous 30-40 hr.
    ครอบคลุมพื้นที่ใช้งาน 30,50,90 ตร.ม.
    Cover area 30,50,90 Sq.m.
    สามารถเข็นเคลื่อนที่ใช้งานได้สะดวก มีล้อ จำนวน 4 ล้อ  และสามารถล็อคล้อได้
    Easy for move have 4 wheels and have wheel logger.
    ถังบรรจุน้ำมีระบบท่อระบายน้ำทิ้ง
    Water tank have drain value.
    มีวาล์วสามารถปรับขนาดของละอองไอน้ำตามที่ต้องการได้
    Fogging can adjustable.
    รับประกัน 1 ปี
    Warranty 1 year.

Visitors: 4,561