เช่าพัดลมไอน้ำ รุ่น SK-04

 

พัดลมไอน้ำรุ่นนี้มี 2 ระบบ

    ใช้ระบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางด้วยมอเตอร์ AC ความเร็ว 2,900 รอบ/นาที
    Centifugal fog use motor AC. 2,900 rpm.
    ใช้ระบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางด้วยมอเตอร์ DC ความเร็ว 5,000 รอบ/นาที ทำให้ละอองน้ำมีความละเอียดสูง และไม่เปียก แตกต่างจากยี่ห้ออื่นหรือสินค้าจากจีน
    Centifugal fog use motor DC. 5,000 rpm. Make high-resolution fog , Not wet.

    พัดลมชนิด 2 ใบพัด ขนาดหน้ากว้าง 24,26,30 นิ้ว
    Fan type 2 blades, Size of fan 24,26,30 inch.
    ระบบพ่นไอน้ำเป็นแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง
    Fog system type centifugal.
    ปรับระดับความแรงลมได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ
    Speed fan 3 speed.
    ขนาดละอองน้ำ 5-10 ไมครอน (ปรับระดับละอองน้ำได้)
    Adjustable fog 5-10 micron.
    มอเตอร์พัดลมมีระบบป้องกัน ตัดการทำงานกรณีฉุกเฉิน
    Motor fan have Protection Emergency.
    พัดลมสามรถปรับส่ายได้หลายทิศทาง
    90-degree angle swing adjustable.
    ระบบไฟฟ้า 220 V, 50 Hz.
    AC 220 V, 50 Hz.
    ความจุถังน้ำ 40-49 ลิตร ใช้งานได้สูงสุด 14 ชั่วโมง
    Water tank 40-49 lite. Work maximum usage 14 hours
    ครอบคลุมพื้นที่ใช้งาน 30,50,90 ตร.ม.
    Cover area 30,50,90 Sq.m.
    สามารถเข็นเคลื่อนที่ใช้งานได้สะดวก โดยมีล้อ 3 ล้อและล้อหลังมีขนาด 10 นิ้ว
    Easy for move have 3 wheels and have wheel logger.
    ถังบรรจุน้ำมีระบบท่อระบายน้ำทิ้ง
    Water tank have drain value.
    มีวาล์วสามารถปรับขนาดของละอองไอน้ำตามที่ต้องการได้
    Fogging can adjustable.
    รับประกัน 1 ปี
    Warranty 1 year.

Visitors: 4,562